Nr 638 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo

 
UCHWAŁA Nr 638
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 577 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 577 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września
2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1:

a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy się kierunek budownictwo – w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych.”,

b)    skreśla się ust. 4;

2)    skreśla się § 2.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 13:50
Data aktualizacji:
29.12.2014 13:50
Liczba wyświetleń:
2234
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr638.doc160 KB