Nr 647 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2015

 
UCHWAŁA Nr 647
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2015
 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 § 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan Finansowy wraz
     z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2015.
2.     Plan Finansowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2015 stanowi załącznik
     Nr 1
do niniejszej Uchwały.
3.     Plan Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2015
    stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 14:38
Data aktualizacji:
29.12.2014 14:38
Liczba wyświetleń:
2535
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr647.doc32 KB
ZaldoUchwNr647.pdf312.66 KB
ZalNr2doUchwNr647.pdf316.66 KB