Nr 651 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 341 z dnia 29 listopada 2013 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11

 
UCHWAŁA Nr 651
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 341 z dnia 29 listopada 2013 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy
ul. Botanicznej 11

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 341 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11, zmienia się § 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

㤠2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została zaktualizowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 150 248,19 zł brutto. Uniwersytet dokona zwrotu na rzecz Miasta Braniewa bonifikaty w wysokości wynoszącej na dzień 14.06.2005r. 100 766,16 zł, powiększonej o wskaźnik waloryzacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zwaloryzowana kwota bonifikaty podlegająca zwrotowi nie może przekroczyć ceny sprzedaży nieruchomości.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 15:02
Data aktualizacji:
29.12.2014 15:02
Liczba wyświetleń:
2404
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr651.doc29.5 KB