Nr 656 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 
UCHWAŁA Nr 656
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych
 
 § 1
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski
o przyznanie odznaczeń państwowych następującym osobom:
 
1)  Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski:
       a)  prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi MAKSYMOWICZOWI;
2)  Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski:
      a) prof. dr. hab. n. wet. Józefowi SZARKOWI;
3)  Złotego Krzyża Zasługi:
      a)  prof. dr. hab. Pawłowi BRZUZANOWI,
      b)  prof. dr. hab. n. med. Ireneuszowi M. KOWALSKIEMU,
      c)  prof. dr. hab. inż. Adamowi ŁYSZKOWICZOWI;
4)  Srebrnego Krzyża Zasługi:
      a) prof. dr hab. Anicie FRANCZAK;
5)  Medalu Złotego za Długoletnią Służbę:
      a)  dr hab. Ewie ADAMIAK, prof. UWM,
      b)  mgr Elżbiecie BORAJKIEWICZ,
      c)  prof. dr. hab. Zbigniewowi CHOJNOWSKIEMU,
      d)  dr hab. Leokadii HULL,
      e)  dr. hab. inż. Andrzejowi KLASIE,
      f)   dr inż. Lucynie KOPROWSKIEJ,
      g)  prof. dr. hab. inż. Władysławowi KORDANOWI,
      h)  mgr. inż. Marianowi KORDKOWI,
       i)  Bogusławie KOWALSKIEJ,
       j)  dr. hab. Marianowi MROZIEWSKIEMU, prof. UWM,
       k) mgr. Bogdanowi OŚKO,
       l)  dr. inż. Ryszardowi PIESAKOWI,
      m) dr. hab. n. wet. Andrzejowi RYCHLIKOWI, prof. UWM,
      n)  mgr Marii SIEMIONEK,
      o)  dr. hab. Jackowi WIERZCHOWSKIEMU, prof. UWM,
      p)  prof. dr hab. Marzennie ZAORSKIEJ,
      q)  dr. hab. inż. Kazimierzowi ZWIROWICZOWI, prof. UWM,
      r)   Romanowi ŻUKIANOWI;
6)  Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę:
      a)  dr hab. Mai BARANOWSKIEJ,
      b)  dr. hab. Andrzejowi BUSZKO, prof. UWM,
      c)  mgr Grażynie GRZYB,
      d)  dr. hab. Grzegorzowi IGLIŃSKIEMU, prof. UWM,
      e)  dr. hab. Jackowi KWIATKOWSKIEMU,
      f)   prof. dr. hab. inż. Janowi MICIŃSKIEMU,
      g)  dr. inż. Jackowi MICHALAKOWI,
      h)  dr inż. Beacie NALEPIE,
      i)    Janinie SOWUL,
      j)   dr hab. Beacie TARNOWSKIEJ, prof. UWM; 
7)  Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę:
     a) dr Katarzynie GŁOWACKIEJ,
     b)   dr Agnieszce KOWALSKIEJ,
     c)   mgr Małgorzacie SALAMONOWICZ-FRONCZEK,
     d)   dr. hab. Arkadiuszowi STĘPNIOWI.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków
o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 12:52
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:28
Liczba wyświetleń:
2944
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr656.doc55.5 KB