Nr 657 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 
UCHWAŁA Nr 657
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

§ 1
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski
o przyznanie odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:
 
1)     prof. dr. hab. inż. Tomaszowi BAJEROWSKIEMU,
2)     dr hab. inż. Małgorzacie JUCHNIEWICZ, prof. UWM,
3)     dr. hab. inż. Adamowi LIPIŃSKIEMU, prof. UWM,
4)     dr Renacie MAKAREWICZ,
5)     prof. dr. hab. n. wet. Andrzejowi RASIOWI,
6)     prof. dr. hab. inż. Bogusławowi STANIEWSKIEMU,
7)     prof. dr. hab. Aleksandrowi ŚWIĄTECKIEMU,
8)     prof. dr hab. inż. Teresie WŁASOW,
9)     prof. dr hab. inż. Jadwidze WYSZKOWSKIEJ,
      10)   dr n. med. Annie ŻURADZIE.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji Narodowej wniosków o przyznanie odznak resortowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 13:03
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:28
Liczba wyświetleń:
2929
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr657.doc39.5 KB