Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012

 
Uchwała Nr 660
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 5 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014, poz. 1370), na wniosek Rady Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 

§ 1

W Uchwale Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik 27 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 1 do uchwały.

2)     załącznik 28 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 2 do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 13:40
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:29
Liczba wyświetleń:
3815
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr660.docx60.5 KB
ZalNr1doUchw660.pdf379.12 KB
ZalNr2doUchwNr660.pdf290.79 KB