Nr 662 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14

 
UCHWAŁA Nr 662
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 43/8, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00015834/6, na rzecz każdoczesnego właściciela działki 43/7.

2.  Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym o długości 12 m przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/7.

 

§ 3

Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 14:55
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:32
Liczba wyświetleń:
2800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr662.docx19.78 KB