Nr 666 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Manipal University w Karnatace, Indie

 
UCHWAŁA Nr 666
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Manipal University w Karnatace, Indie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Manipal University
   w Karnatace, Indie.
 
2.  Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 16:51
Data aktualizacji:
05.02.2015 16:51
Liczba wyświetleń:
2129
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr666.docx21.08 KB