Wersje strony Nr 668 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.