Nr 670 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 670
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
 
w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala,
co następuje:

 

§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
    1)  efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego – studiów jednolitych magisterskich  
        z 12. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik nr 1,
    2)  efekty kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo:
         a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu
             praktycznego – załącznik nr 2,
         b)  studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego
             – załącznik nr 3,
    3)  efekty kształcenia dla kierunku weterynaria – studiów jednolitych magisterskich
        z 11. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 4.
 
§ 2
Kształcenie na kierunkach, o których mowa w § 1, realizowane jest na podstawie programów kształcenia
i programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat, odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia,  począwszy od roku akademickiego 2015/2016.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
11.03.2015 10:59
Data aktualizacji:
11.03.2015 11:31
Liczba wyświetleń:
2991
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr670.docx171.73 KB
ZalNr1Uchw670.pdf939.61 KB
ZalNr2Uchw670.pdf951.54 KB
ZalNr3Uchw670.pdf442.58 KB
ZalNr4Uchw670.pdf446.5 KB