Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM

UCHWAŁA Nr 673
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek rad wydziałów
oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,
2)     załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,
3)     załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,
4)     załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,
5)     załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,
6)     załączniki nr: 13, 15, 17 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,
7)     załączniki nr: 14, 16, 18 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały,
8)     załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały,
9)     załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały,
10)  załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do uchwały,
11)  załącznik nr 22 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do uchwały,
12)  załącznik nr 24 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do uchwały,
13)  załącznik nr 25 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do uchwały,
14)  załącznik nr 26 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do uchwały,
15)  załącznik nr 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do uchwały,
16)  załącznik nr 30 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do uchwały,
17)  załącznik nr 34 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do uchwały,
18)  załącznik nr 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do uchwały,
19)  załącznik nr 36 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do uchwały,
20)  załącznik nr 37 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do uchwały,
21)  załącznik nr 38 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do uchwały,
22)  załącznik nr 50 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do uchwały,
23)  załącznik nr 51 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do uchwały,
24)  załącznik nr 52 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do uchwały,
25)  załącznik nr 54 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do uchwały,
26)  załącznik nr 55 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do uchwały,
27)  załącznik nr 56 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do uchwały,
28)  załącznik nr 57 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do uchwały,
29)  załącznik nr 61 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do uchwały,
30)  załącznik nr 62 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.03.2015
Data publikacji:
11.03.2015 13:06
Data aktualizacji:
18.03.2015 12:38
Liczba wyświetleń:
8520
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalNr1Uchw673.pdf558 KB
ZalNr2Uchw673.pdf353.14 KB
ZalNr3Uchw673.pdf353 KB
ZalNr4Uchw673.pdf467.9 KB
ZalNr5Uchw673.pdf345.24 KB
ZalNr6Uchw673.pdf367.76 KB
ZalNr7Uchw673.pdf464.13 KB
ZalNr8Uchw673.pdf381.12 KB
ZalNr9Uchw673.pdf367.16 KB
ZalNr10Uchw673.pdf349.69 KB
ZalNr13Uchw673.pdf366.93 KB
ZalNr14Uchw673.pdf367.16 KB
ZalNr15Uchw673.pdf348.52 KB
ZalNr16Uchw673.pdf442.79 KB
ZalNr17Uchw673.pdf347.79 KB
ZalNr18Uchw673.pdf337.88 KB
ZalNr19Uchw673.pdf347.97 KB
ZalNr20Uchw673.pdf355.36 KB
ZalNr21Uchw673.pdf340.19 KB
ZalNr22Uchw673.pdf356.23 KB
ZalNr23Uchw673.pdf357.21 KB
ZalNr24Uchw673.pdf349.88 KB
ZalNr25Uchw673.pdf455.32 KB
ZalNr26Uchw673.pdf346.95 KB
ZalNr27Uchw673.pdf342.21 KB
ZalNr28Uchw673.pdf348.86 KB
ZalNr29Uchw673.pdf547.6 KB
ZalNr30Uchw673.pdf541.05 KB
ZalNr12Uchw673.pdf537.17 KB
Zal11doUchw673.pdf377.64 KB