Nr 676 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

 
UCHWAŁA Nr 676
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 230 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 572 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z § 6 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014, poz. 1370), na wniosek Rady Wydziału Nauk Technicznych oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 230 Senatu UWM w Olsztynie z dnia z dnia 29 maja 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programów kształcenia i programów studiów, w tym planów studiów, uwzględniające zmiany efektów kształcenia, o których mowa w § 1, określonych odpowiednio dla poziomu
i profilu kształcenia, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 08:39
Data aktualizacji:
12.03.2015 08:40
Liczba wyświetleń:
2319
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw676.docx31.13 KB
ZaldoUchw676.pdf355.47 KB