Nr 681 w Olsztynie z dni 6 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
UCHWAŁA Nr 681
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego – pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:
      1)     dr. hab. inż. Robertowi DUCHNOWSKIEMU z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
           i Budownictwa - nagroda za osiągnięcie naukowe, tj. za osiągnięcie będące podstawą
           nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - jednotematyczny cykl publikacji
           nt. „Zastosowanie R-estymacji do wyznaczania deformacji sieci geodezyjnych”;
 
      2)     prof. dr hab. Alicji BOROŃ, prof. zw. z Wydziału Biologii i Biotechnologii - nagroda
           za całokształt dorobku.
 § 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 10:37
Data aktualizacji:
12.03.2015 10:37
Liczba wyświetleń:
2231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw681.doc28 KB