Nr 684 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowa Kaletka, gmina Purda

 
UCHWAŁA Nr 684
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowa Kaletka, gmina Purda
 
 Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa
    Kaletka gm. Purda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 242/1, o powierzchni
    4,6600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00036326/5.
 
2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 226 000 zł.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 11:00
Data aktualizacji:
12.03.2015 12:40
Liczba wyświetleń:
2959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw684.doc30.5 KB
ZaldoUchwNr684.jpg820.96 KB