Nr 685 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej położonej w Zajączkach na rzecz Gminy Ostróda

 
UCHWAŁA Nr 685
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 6 marca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej położonej
w Zajączkach na rzecz Gminy Ostróda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
na rzecz Gminy Ostróda infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rury kamionkowej o średnicy 200mm i długości 320m, położonej w miejscowości Zajączki, eksploatowanej przez Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „BAŁCYNY” Spółka z o.o.
 
§ 2
Ww. sieć została włączona do wybudowanej kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej zrealizowanej
z budżetu gminy, zostaje przekazana na rzecz Gminy Ostróda nieodpłatnie, natomiast koszty prac remontowych i eksploatacji sieci będzie ponosić w całości Gmina Ostróda.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
12.03.2015 11:31
Data aktualizacji:
12.03.2015 11:32
Liczba wyświetleń:
2175
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uCHW685.docx18.8 KB