Nr 693 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia składu kolegium elektorów do wyboru organów jednoosobowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Uchwała Nr 693
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie  określenia składu kolegium elektorów do wyboru organów jednoosobowych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa następujący skład kolegiów elektorów
do wyborów organów jednoosobowych Uniwersytetu:
 
   1)    w przypadku wyboru Rektora – skład kolegium elektorów stanowią członkowie Senatu
        upływającej kadencji oraz dodatkowo wybrani  elektorzy;
 
   2)    w przypadku wyboru Dziekana – skład kolegium elektorów stanowią członkowie rady wydziału
       upływającej kadencji.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 10:12
Data aktualizacji:
31.03.2015 10:37
Liczba wyświetleń:
2786
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr693.docx16.92 KB