Wersje strony Nr 695 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.