Nr 696 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie

 
Uchwała Nr 696
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
Zgodnie z programem rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020
w zakresie programu działań w obszarze badań naukowych, Senat zobowiązuje do wprowadzenia
z dniem 1 października 2015 roku, w drodze wewnętrznych aktów prawnych narzędzi służących
do realizacji następujących działań:
    1)     wzmocnienie znaczenia aktywności naukowo-badawczej pracowników w systemie
         motywacyjnym,
 
    2)     uwzględnienie aktywności uczestników studiów III stopnia w pozyskiwaniu środków na badania
         naukowe i prace rozwojowe jako głównego kryterium merytorycznego w przyznawaniu
         stypendiów dla doktorantów,
 
    3)     wykorzystanie możliwości tworzenia przez Wydziały etatów badawczych zgodnie z art. 110
         Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, finansowanych z projektów badawczych
         lub działalności statutowej,
 
    4)     uwzględnienie w systemie oceny kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych
         aktywności jednostki w pozyskiwaniu środków na badania spoza budżetu Uczelni.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 10:59
Data aktualizacji:
31.03.2015 10:59
Liczba wyświetleń:
2671
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr696.docx13.53 KB