Nr 697 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Uchwała Nr 697
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), stanowi się, co następuje:

 
§ 1
1.     W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin wykorzystania
     infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
,
     zwany dalej Regulaminem.
 
2.     Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, określa zasady, tryb postępowania
    oraz kalkulację opłat przy wykorzystywaniu infrastruktury naukowo-badawczej.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Dziekanom Wydziałów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych dysponujących infrastrukturą naukowo-badawczą.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1. Wniosek o udostępnienie aparatury naukowo-badawczej

2. Karta pracy urządzenia

3. Protokół przekazania aparatury naukowo-badawczej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 11:04
Data aktualizacji:
31.03.2015 11:49
Liczba wyświetleń:
2583
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr697.docx38.7 KB
ZaldoUchwNr697.docx36.35 KB
Zal1regulamin.docx22.14 KB
Zal2doregulaminu.docx23.23 KB
Zal3doregulaminu.docx20.66 KB