Nr 700 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL

 
UCHWAŁA Nr 700
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 w związku z § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

  § 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana
     Wydziału Humanistycznego pozytywnie opiniuje utworzenie w
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
     w Olsztynie jednostki środowiskowej pod nazwą Ośrodek Badań nad PRL, zwanej dalej Ośrodkiem.

2.  Celem Ośrodka jest integracja działań środowiska naukowego, poprzez konsolidację
     interdyscyplinarnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy czasowe
     prowadzonych w ramach Ośrodka badań naukowych obejmują okres od 1944 do 1989 roku.
 
3.     Ośrodek funkcjonuje na podstawie Regulaminu, którego treść określi Rektor zarządzeniem.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
31.03.2015 12:57
Data aktualizacji:
31.03.2015 12:57
Liczba wyświetleń:
2157
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr700.doc36.5 KB