Nr 703 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja

 
UCHWAŁA Nr 703
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Biełgorodzkim
     Państwowym Narodowym Uniwersytetem Naukowo-Badawczym, Rosja.
 
2.    Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2015
Data publikacji:
01.04.2015 10:39
Data aktualizacji:
01.04.2015 10:39
Liczba wyświetleń:
2023
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw703.doc62.5 KB