Nr 707 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności Uniwersytetu

 
 
Uchwała Nr 707
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad udziału honorowego profesora
w działalności Uniwersytetu
 

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w Uniwersytecie zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasady udziału honorowego profesora
w działalności Uniwersytetu, określone w
załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września
1999 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
29.04.2015 13:55
Data aktualizacji:
29.04.2015 13:57
Liczba wyświetleń:
2050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoUchw707.pdf121.02 KB
Uchw707.docx18.65 KB