Nr 709 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
UCHWAŁA Nr 709
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu, stanowi się
co następuje:

 
§ 1
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną
i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
1)     dr Eugeniusz BARCZ,
2)     dr hab. Teresa BOWSZYS, prof. UWM,
3)     dr hab. inż. Sławomir CELLMER,
4)     prof. dr hab. Grażyna CICHOSZ,
5)     dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM,
6)     dr hab. Jan GRABOWSKI, prof. UWM,
7)     prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI,
8)     dr hab. Zdzisława KOBYLIŃSKA,
9)     dr hab. Maria LUBOCKA-HOFFMANN, prof. UWM,
10)  prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK,
11)  prof. dr hab. Teresa MAJEWSKA,
12)  dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM,
13)  dr hab. Zenona RONDOMAŃSKA, prof. UWM,
14)  dr hab. Irena RUDZIEWICZ, prof. UWM,
15)  dr hab. inż. Jan STABRYŁA,
16)  prof. dr hab. Jan URADZIŃSKI.
 
§ 2
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
1)     dr Miłosz BABECKI,
2)     dr hab. Małgorzata CHOMICZ, prof. UWM,
3)     dr inż. Cezary CZYŻEWSKI,
4)     dr inż. Krzysztof DUTKA,
5)     dr inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW,
6)     dr Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ,
7)     dr inż. Małgorzata KUCZAJOWSKA-ZADROŻNA,
8)     dr inż. Krystyna KUROWSKA,
9)     dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI,
10)  dr inż. Jacek MICHALAK,
11)  dr Magdalena SZYDŁOWSKA,
12)  dr inż. Katarzyna TKACZ,
13)  dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
14)  dr inż. Alojzy WOJTAS,
15)  dr Wojciech ZIELONKA,
16)  dr Magdalena ŻMIJKOWSKA.
 
§ 3
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność
na rzecz środowiska akademickiego BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
1)  mgr inż. Krystyna CIEŚLAR,
2)  dr inż. Małgorzata LEWANDOWSKA,
3)  mgr Maria PIĄTCZAK.
 
§ 4
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność
na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
1)     lic. Jolanta ANTOSIK,
2)     mgr inż. Małgorzata BANASIAK,
3)     mgr inż. Ewa DZIADKIEWICZ,
4)     prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI,
5)     Edyta KAMIŃSKA-JACEWICZ,
6)     Wiesława MACKIEWICZ,
7)     Grażyna PACHO,
8)     dr inż. Ewa SZRAMKO,
9)     prof. dr hab. Teresa WOJNOWSKA.
 
§ 5
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Sztuki oraz Wydziału Teologii ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
1)  Andrzej FABISIAK (Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście),
2)  GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA,
3)  prof. dr. Ursula HORSCH (Offenburg),
4)  ks. prał. kan. dr Ludwik KANIUGA (Dyrektor Administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warmińskiej „Hosianum”),
5)  Wojciech LEWANDOWSKI (Prezes Towarzystwa Sztuk Pięknych w Olsztynie),
6)  Wiesław PANCER (Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie),
7)  Jan PIERZKAŁA (Dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie),
8)  mgr inż. Józef ZIELIŃSKI (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Warmińskiej „Hosianum”).
 
§ 6
Za wspieranie działalności uczelni oraz popularyzację więzi Absolwentów z uczelnią ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują członkowie Stowarzyszenia Absolwentów:
1)  mgr inż. Remigiusz DOBKOWSKI,
2)  mgr inż. Ireneusz MAJEWSKI,
3)  mgr inż. Jerzy MATUSZEWSKI,
4)  mgr inż. Kazimierz SKUPIEŃ,
5)  mgr inż. Piotr ZGÓRZYŃSKI.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
30.04.2015 09:35
Data aktualizacji:
30.04.2015 09:35
Liczba wyświetleń:
3312
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw709.docx25.84 KB