Nr 710 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 710
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
 § 1
W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji
do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016 w § 1 ust. 1:
1)     pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dr inż. Kamil KOWALCZYK (Wydział Geodezji, Inżynierii
     Przestrzennej i Budownictwa)”;
2)     pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) dr inż. Krzysztof RZĄSA (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
     i Budownictwa);
3)    dodaje się pkt 36 w brzmieniu: „36) dr inż. Jacek ZABIELSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii
    Przestrzennej i Budownictwa)”.
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

  

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
30.04.2015 09:43
Data aktualizacji:
30.04.2015 09:43
Liczba wyświetleń:
2326
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr710.doc59.5 KB