Nr 711 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria kosmiczna

 
UCHWAŁA Nr 711
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria kosmiczna

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), na wniosek Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: inżynieria kosmiczna dla studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiące
załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
30.04.2015 09:50
Data aktualizacji:
30.04.2015 10:03
Liczba wyświetleń:
3130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw711.docx34.26 KB
ZaldoUchw711.pdf471.14 KB