Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 716
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat uchwala Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
§ 2
Z dniem 30 września 2015 roku traci moc Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęty Uchwałą Nr 497 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 10:49
Data aktualizacji:
19.05.2015 15:51
Liczba wyświetleń:
6434
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr716.doc173 KB
ZaldoUchwNr716.pdf179.96 KB