Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 717
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku  
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2 Statutu Uniwersytetu, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat uchwala Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu
     stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2.  Regulamin Studiów, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
§ 2
Z dniem 30 września 2015 roku traci moc Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęty Uchwałą Nr 508 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 11:32
Data aktualizacji:
04.08.2015 12:10
Liczba wyświetleń:
4662
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr717.docx93.16 KB
ZaldoUchw717.pdf390.35 KB