Nr 718 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok

 
Uchwała Nr 718
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie za 2014 rok
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art.
3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 11:58
Data aktualizacji:
04.05.2015 12:00
Liczba wyświetleń:
2328
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr718.docx15.85 KB
ZaldoUchw718.pdf1.42 MB