Nr 720 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotom zewnętrznym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty działalności w zakresie dializoterapii

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
 
Uchwała Nr 720
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotom zewnętrznym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty działalności
w zakresie dializoterapii
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 2
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę na czas
    nieokreślony podmiotom zewnętrznym aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
    określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w celu prowadzenia przez zewnętrzne podmioty lecznicze działalności
    w zakresie dializoterapii.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 12:15
Data aktualizacji:
04.05.2015 12:15
Liczba wyświetleń:
2260
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr720.docx16.22 KB
ZaldoUchw720.pdf806.06 KB