Nr 721 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych

 
UCHWAŁA Nr 721
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 12:38
Data aktualizacji:
04.05.2015 12:38
Liczba wyświetleń:
2267
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr721.doc32 KB
ZalUchw721.doc40 KB