Nr 722 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy Pl. Łódzkim 3

 
UCHWAŁA Nr 722
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy Pl. Łódzkim 3 w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyraża zgodę na przyjęcie środków finansowych
     na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy Pl. Łódzkim 3 w Olsztynie” w wysokości 2 224 714,00 zł
     (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czternaście zł), przyznanych
     ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach
     Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
2.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapewnia udział własny środków finansowych na realizację
     projektu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 556 179 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy
     sto siedemdziesiąt dziewięć zł).
 
§ 2
Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.
 
§ 3
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 13:48
Data aktualizacji:
04.05.2015 13:48
Liczba wyświetleń:
2131
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr722.doc29.5 KB