Nr 723 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja

 
UCHWAŁA Nr 723
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
    Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja.
2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
          
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2015
Data publikacji:
04.05.2015 14:07
Data aktualizacji:
05.05.2015 12:47
Liczba wyświetleń:
2657
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr723.doc54 KB