Nr 725 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni

 
UCHWAŁA  Nr  725
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni
 
                                                                        
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie uchwala się co następuje:
 
§ 1
W § 1 uchwały Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) Zarządzanie Uczelnią powinno uwzględniać dążenie do maksymalizacji parametrów algorytmu
 przyznawania dotacji budżetowej, zwłaszcza przez wzrost liczby studentów,  grantów naukowo-
 badawczych i uprawnień akademickich oraz rozwój naukowy kadry i umiędzynarodowienie studiów.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
             
 
                                                                                                                                                 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:06
Data aktualizacji:
01.06.2015 14:05
Liczba wyświetleń:
2848
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 725 - zmiana uchwały Nr 169 z 2013.docx21.33 KB