Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.

 
UCHWAŁA Nr 730
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.
 
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat nadaje tytuł doktora honoris causa
 
prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.,
Rektorowi Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002,
Prezesowi Fundacji Rektorów Polskich,
Dyrektorowi Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,
Przewodniczącemu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 
- za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych, a szczególnie w zakresie technik
  przetwarzania obrazu i w dziedzinie nauk społecznych za wytrwałość w działaniach na forum krajowym
  i międzynarodowym na rzecz harmonijnego powiązania wewnętrznego świata wartości współczesnego
  uniwersytetu z wyzwaniami świata zewnętrznego wobec uczelni;
- za aktywną działalność w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na rzecz powstania
   i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Wniosek Promotora prof. dr hab. inż. Sabiny Źróbek w tej sprawie stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:30
Data aktualizacji:
02.06.2015 09:22
Liczba wyświetleń:
3973
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 730 - nadanie tytułu dr.h.c. Prof. Jerzemu WOŹNICKIEMU.doc60 KB
zaldoUchw730.pdf289.63 KB