Nr 737 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
U C H W A Ł A   Nr 737
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z § 16 ust. 11  Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
                                                                                             
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę  na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
                                                        § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2015
Data publikacji:
28.05.2015 14:59
Data aktualizacji:
03.06.2015 13:51
Liczba wyświetleń:
3007
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 737 - zgoda na zbycie środków trwałych USK.doc39 KB