Nr 742 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok

 
UCHWAŁA Nr 742
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2015 uwzględniający:                                                                                                                       (w tys. zł)
1)    przychody działalności operacyjnej                                                                       34 074,3
       koszty działalności operacyjnej                                                                             34 081,3
       przychody finansowe                                                                                                     7,0
       koszty finansowe                                                                                                           0,0
       zysk/strata netto                                                                                                           0,0
2)    zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                     1 507,0
       zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                    1 776,8
       stan funduszu na koniec roku 2015                                                                           151,0
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
03.07.2015 08:03
Data aktualizacji:
03.07.2015 08:03
Liczba wyświetleń:
2036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw742.doc30 KB