Nr 743 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)

 
UCHWAŁA Nr 743
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2015 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015
(bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:                                                            (w tys. zł)
1)    przychody działalności operacyjnej                                                                            401 111,4
       koszty działalności operacyjnej                                                                                  399 191,5
       przychody finansowe                                                                                                         400,0 
       koszty finansowe                                                                                                            1 500,0
       zysk  netto                                                                                                                         819,9
2)    zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                           43 692,2
       zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                          49 634,7
       stan funduszu na koniec roku 2015                                                                                2 324,6
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 (bez Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
03.07.2015 08:48
Data aktualizacji:
03.07.2015 08:48
Liczba wyświetleń:
2236
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw743.doc30 KB