Nr 744 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok

 
UCHWAŁA Nr 744
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2015 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 uwzględniający:                                                                                                         (w tys. zł)
      1)    przychody działalności operacyjnej                                                              435 185,7
             koszty działalności operacyjnej                                                                    433 272,8
             przychody finansowe                                                                                           407,0 
             koszty finansowe                                                                                              1 500,0
             zysk netto                                                                                                            819,9
      2)    zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                             45 199,2
             zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                            51 411,5
             stan funduszu na koniec roku 2015                                                                  2 475,6
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
03.07.2015 09:27
Data aktualizacji:
03.07.2015 09:28
Liczba wyświetleń:
2130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw744.doc30 KB