Nr 745 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową....

 
UCHWAŁA Nr 745
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31
na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30”
– III etap

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1
1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione
     przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A
     o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 na terenie
     Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – III etap.
 
2.       Szacowany koszt zadania wynosi 49 200 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście
     tysięcy złotych).
 
§ 2
Uczelnia przystąpi do realizacji zadania, o którym mowa w § 1, po uzyskaniu z Ministerstwa Zdrowia całości niezbędnych środków.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 08:21
Data aktualizacji:
06.07.2015 08:21
Liczba wyświetleń:
2304
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw745.doc29 KB