Nr 751 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 
UCHWAŁA Nr 751
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016  
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016 w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
 
   1)   pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) Jacek PROTAS – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-
       Mazurskiego,”,
   2)   dodaje się pkt 28 w brzmieniu: „28) Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa
       Warmińsko-Mazurskiego”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 08:58
Data aktualizacji:
06.07.2015 08:58
Liczba wyświetleń:
2123
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw751.doc31 KB