Nr 752 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 752
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 

Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Określa się zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i dziekanom wydziałów.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 09:46
Data aktualizacji:
06.07.2015 09:52
Liczba wyświetleń:
2718
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw752.doc68 KB
ZalUchw752.pdf115.57 KB