Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych

 
UCHWAŁA Nr 753
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów
i opłat za
usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w ramach studiów wyższych
 
Na podstawie art. 160a ust. 1 i 5 w zw. z art. 98 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych, dla:
   1)     studentów studiów stacjonarnych - załącznik Nr 1,
   2)     studentów studiów niestacjonarnych - załącznik Nr 2,
   3)     studentów-cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności - załącznik Nr 3.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 10:11
Data aktualizacji:
06.07.2015 10:11
Liczba wyświetleń:
2915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw753.doc31 KB
Zal1Uchw753.doc84.5 KB
Zal2Uchw753.doc79.5 KB
Zal3Uchw753.doc84 KB