Nr 755 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/2016

 
UCHWAŁA Nr 755
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 

w sprawie  zmiany uchwały Nr 731 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 731 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/2016, dokonuje się następującej zmiany:

 wiersz 8 otrzymuje brzmienie:

 

8

Dziedzina nauk prawnych

Prawo

25

 dodaje się wiersze: 9 i 10 w brzmieniu:

 

9

Rezerwa Rektora

15

10

Ogółem UWM w Olsztynie

215

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 11:19
Data aktualizacji:
06.07.2015 11:22
Liczba wyświetleń:
2733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw755.docx22.4 KB