Nr 756 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 339 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

 

UCHWAŁA Nr 756
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 339 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda  przy ul. Bartąskiej
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 339 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej, w § 2 aktualizuje się wartość działki nr działki nr 201/14 oraz ¼ udziału w działce nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną – z wartości 9 596 567 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) na 5 604 900 zł (słownie: pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 11:35
Data aktualizacji:
06.07.2015 11:35
Liczba wyświetleń:
2076
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw756.doc30 KB