Nr 758 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Alei Wojska Polskiego 14 w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 758
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Alei Wojska Polskiego 14 w Olsztynie
 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 28 m. Olsztyn przy Al. Wojska Polskiego 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39, o powierzchni 0,1319 ha, zabudowanej budynkiem domu studenckiego o powierzchni użytkowej 1 288,20 m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 7,37 m2.

2.       Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2 043 000 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 11:55
Data aktualizacji:
06.07.2015 11:56
Liczba wyświetleń:
1985
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw758.doc31.5 KB