Nr 759 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 340 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 759
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 340 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 340 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie, w § 2 aktualizuje się wartość działki nr 3/5 i nr 4/5 – z wartości 34 762 000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na 30 867 200 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:00
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:00
Liczba wyświetleń:
2147
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw759.doc30.5 KB