Nr 760 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A

 
UCHWAŁA Nr 760
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A
 
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 1A, w obrębie ewidencyjnym nr 20
     m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 135 o powierzchni 0,1857 ha, zabudowanej
     budynkiem dydaktycznym o powierzchni użytkowej 2095,2 m2.  
2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 
 § 2
Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2 565 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
 
§ 5
Traci moc Uchwała  Nr 173 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:06
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:07
Liczba wyświetleń:
2155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw760.doc31 KB