Nr 761 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Juliana Tuwima

 
UCHWAŁA Nr 761
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
ul. Juliana Tuwima
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 110 m. Olsztyn przy
ul. Juliana Tuwima, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 117/27, o powierzchni 1,2310 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039692/2.

2.       Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3 010 000 zł (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:11
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:12
Liczba wyświetleń:
2296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw761.doc31 KB