Nr 762 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Juliana Tuwima

 
UCHWAŁA Nr 762
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
ul. Juliana Tuwima
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
     Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na poprawę warunków
     zagospodarowania nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Juliana Tuwima w obrębie
     ewidencyjnym 110 m. Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr 117/25 oraz
     117/26, o łącznej powierzchni 0,0648 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
     wieczystą nr OL1O/00039692/2.
2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 159 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:23
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:23
Liczba wyświetleń:
2691
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw762.doc31.5 KB