Nr 764 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Wiktora Wawrzyczka

 
UCHWAŁA Nr 764
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
ul. Wiktora Wawrzyczka
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
     Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 107 m. Olsztyn,
     oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 7/29, o powierzchni 0,0642 ha, dla której Sąd
     Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00037572/1.
2.     Nieruchomość, o której mowa w ust 1, stanowi pas drogowy ul. Wiktora Wawrzyczka i zostaje
     zbyta na rzecz Gminy Olsztyn.
3.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 55 103 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzy złote).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2015
Data publikacji:
06.07.2015 12:33
Data aktualizacji:
06.07.2015 12:33
Liczba wyświetleń:
2094
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw764.doc30.5 KB